Geri Dön
Nağmedar Etkinliklerievent/featured_images/1314f3cde99a481c9f3e7a97bb9e29ea.PNG

ANDELÎB MÛSIKÎ TOPLULUĞU

Ney: Hüseyin Özkılıç
Tanbur: Hulusi Babalık
Hanende: Murat Avşar

Tür:

Nağmedar Etkinlikleri

Tarih:

10 Nisan

Saat:

14:30

Yer:

Nağmedar