Zeytinburnu Belediyesi’nin Zeytinburnu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile düzenlediği sertifikalı kurslar her yıl dokuz ay süren kültür ve sanat sezonu boyunca Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşiyor.


Birincisi 2009-2010 kültür sanat sezonunda düzenlenen Kültür Sanat Kursları, altıncı yılında 25 yaş ve üstü yetişkinler için 22 branşta devam ediyor. Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen kurslar her yıl Ekim ayında başlıyor, Mayıs ayında düzenlenen Mezuniyet ve Sertifika Şöleni ile sona eriyor. Kültür sanat kurslarına bugüne kadar on bin kursiyer katıldı, beş bin kişi mezun olup, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika aldı.

Kültür Sanat Kursları’na ön kayıt ve detaylı bilgi için Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi Eğitim Ofisi’ne şahsen müracaat edilebilir.2016 -2017 KÜLTÜR VE SANAT KURSLARI BRANŞLARIYAZARLIK

Her sanat gibi yazarlık da eğitilebilir, geliştirilebilir, öğrenilebilirdir.Yazar, özellikle başlangıç aşamasında, yazdığı metinleri yeni ve ehil birgözle okuyup, kendisine yol gösterecek bir eğiticiye ihtiyaç duyar. İçinizdebir yazarlık istidatı olduğuna inanıyor fakat nereden başlayacağınızı, netarafa yöneleceğinizi kestiremiyor musunuz?

Kültür  sanat  merkezimizde, usta bir yazarın rehberliğinde,okuma ve yazma deneyimlerinizi paylaşacağınız ve yeni deneyimler kazanacağınızatölyemize sizleri de bekliyoruz.


DİKSİYON

Ünlü  bilim  adamı Einstein,  “Önyargıları  parçalamak atomu parçalamaktan zordur” der. Bu önyargıların büyük bir kısmı isekendini ifade sorunlarından dolayı oluşur. Gerek iş hayatında, gerek sosyalyaşamda kendinizi daha iyi ifade etmek, sesinizi etkili ve akıcı kullanmakistemez misiniz? Unutmayın, iyi konuşmak aynı zamanda zekânın da göstergesidir.  Kültür merkezimizde  alacağınız  diksiyon eğitimiyle çevrenizde fark yaratacaksınız.


BAĞLAMA

Bağlama, halk müziğimizin yapı taşlarından biridir.Her teliyle, sinesinden çıkan her sesle kendi öz kültürümüzü yansıtır. Bağlamaöğrenmek, çalmak, dinlemek bizler için daima herhangi bir saz çalmaktan çokdaha fazlası olmuştur. Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’mizde ustaöğreticimizin vereceği derslerle nota okumayı, uzun ve kısa kol bağlamaçalabilmeyi öğrenerek kısa zamanda ustalaşma yolunda ilk adımlarınızı atacak,bu toprakların sesine kulak vermeyi öğreneceksiniz.


RİTİM

Ritim öğesi insana düzen ve ölçülük, ezgi öğesi deyiğitlik, sevgi ve dostluk duyguları verir. Kültür Merkezi usta öğreticimizinvereceği derslerde, ritim notası okuma, bateri ve perküsyon  grubu enstrümanlarını (def,darbuka,bendir,bongo) kısa sürede  çalabilmeyi  öğrenerek ustalaşma  yolunda  ilk adımları atacaksınız.


GİTAR

Müzik, sesin ve sessizliğin belirli bir zamanaralığında ifade edildiği sanatsal bir formdur. Gitarınızla sesi ve sessizliğihem hissetmek hem de hissettirmek istemez misiniz?  Usta öğretmenimizden öğreneceğiniz nota veakort bilgisi eşliğinde kısa zamanda gitarla bütünleşecek, günümüzde oldukçayaygın olarak kullanılan bu müzik aletiyle sosyal yaşamda daha aktif bir halegeleceksiniz.


KEMAN

Yaylı çalgılar arasında önemli bir yeri olan keman,perde aralarının genişliğinden dolayı hüzün, neşe, korku gibi duyguları dinleyiciyerahatlıkla iletmesi yanında, tınısı insan sesine en yakın enstrümandır.  Bu nadide enstrümana gönlünüzü kaptırdıysanız,usta öğreticimizin merkezimizde vereceği dersler tam size göre.Nota bilgisindenbaşlayarak kısa zamanda keman çalmanın bütün inceliklerini öğrenecek, ustalaşmayolunda ilerleyeceksiniz.


NEY

Tasavvuf müziğinin köklü bir enstrümanı olan ney, hakettiği ilgiye kavuştukça onun, Mevlana’nın deyimiyle “ayrılıklardan şikâyeteden sesi” daha kuvvetli ve derinden çıkmaya devam ediyor. Gelenekselsanatların pek çok dalında bir sanata talip olmak bir anlamda bu sanatın vereceğiterbiyeye de talip olmak demektir. Gönlünüzü ney üflemeye kaptırdıysanız eğer,kültür merkezimizde meşk etmeye davetlisiniz.


PİYANO

İcrası zor gibi görünse de, birçok müzik aletinikullanabilmenin en iyi yolu piyano çalmaktan geçer. Zeytinburnu Kültür ve SanatMerkezi’nde ustasından alacağınız eğitimle; piyano çalmayı öğrenmenin yanındaiyi bir müzik kulağına ve nota bilgisine de sahip olacaksınız.


KEMENÇE

Farsça kökenli bir kelime olan "kemençe"aynı dildeki "keman (=yay, kavis)" kelimesi ile "-çe (=küçültmeeki)" ekinin bir araya gelmesinden oluşur ve "yayla çalınan küçüksaz" anlamını taşır. Kemençe kelimesi bugün Türkiye dışında İran,Ermenistan, Yunanistan, Gürcistan, Azerbaycan gibi pek çok ülkedekullanılmaktadır. Günümüz Türkiye'sinde biri klasik türk müziğinin armudikemençesi, diğeri ise Doğu Karadeniz halk müziğinin Karadeniz kemençesi olmak üzereiki tür kemençe kullanılmaktadır.Türk müziğinin bu en küçük yaylı sazı, güçlüsesi; hem hüznü hem neşeyi yansıtmaktaki emsalsiz becerisiyle ait olduğucoğrafyanın izlerini taşımaktadır adeta. Karadeniz’in deli dolu coşkun havasınıteneffüs etmek için kursumuza bekliyoruz.


ŞAN

Güzel  şarkısöylemek, sesinizi daha etkili bir biçimde kullanmak, makam ve nota bilgisinesahip olmak mı istiyorsunuz? Şan eğitmenimizin  vereceği  derslere bu  arzunuzu  kolayca yerine getireceksiniz.Şarkıyı dahaiyi ve doğru söylemeyi  öğrendikçeözgüveniniz gelişecek ve çok keyifli vakitler geçireceksiniz.


KANUN

Türk müziğinin piyanosu olarak kabul edilen kanun,hünerli ellerin teller üzerindeki dansıyla çıkardığı melodilerle müziğimizinvazgeçilmezleri arasında yer alır.Makamlar arasındaki yumuşak geçişlerisağlayan özel peşrevlerle birlikte sesi billur gibi kulağımıza ve gönlümüzedolan bu enstrümanı çalabilmek isteyen herkesi merkezimize bekliyoruz.


TİYATRO

Yeteneğinizi değerlendirmek,  yıllardır  hayranlıkla izlediğiniz tiyatro sanatçıları gibi profesyonel oyuncu olmak mı istiyorsunuz?  Hayallerinizi gerçekleştirmek  ve  kendinizi sahnede bulmak sizin için artık hiç de zor değil.Deneyimli tiyatrocuöğretmenimizin vereceği derslere katılarak, hem ideallerinize ulaşmak içingerekli teknik bilgiyi hem de pratik yapma imkânını bulacaksınız.


HALK OYUNU

Halk oyunları,  bir  toplumun yüzyıllara  dayanan  hikâyesinin müzik  ve dans  figürleri  eşliğinde anlatılmasıdır  adeta.  Kültürümüzün vazgeçilmez bir parçası olanhalk oyunları, ritmi bölge  bölge  değişiklik gösterse  de;  coğrafyamız insanının hikâyesini ve duygularını yansıtır.Halk oyunlarını özgün haliyleöğrenmek ve gelecek kuşağa taşımak isteyenleri kursumuza bekliyoruz.


FOTOĞRAFÇILIK

Bilişim çağında yaşıyoruz. Cep telefonları, bilgisayarlar,boy boy dijital fotoğraf makineleri ne zaman istersek elimizin altında. Amabütün bunlar bizi bir fotoğrafçı yapmaz. Çünkü her önemli sanat faaliyeti gibifotoğrafçılık da ciddi bir eğitim ister. Baktığını  doğru görmek,  gördüğünü  doğru aktarmak  ister. Zamanıdondurabilmek için maharetiniz ve yeterince bilginiz olmalı.Zeytinburnu  Kültür Merkezi’mizde  alacağınız  fotoğraf eğitimiyle hem teori hem pratik anlamda fotoğraf bilgisine sahip olacaksınız.


EBRU

Kökeni 13. ve 14. yüzyıllara kadar dayanan ebru, en eskiTürk kâğıt süsleme sanatlarındandır. Boyanın sırlı suyun üzerinde raksıyla icraedilen ebru, görsel zarafetinin yanı sıra, bizlere mikro ve makro âlemlerden,çıplak gözün göremeyeceği güzellikler sunar. Alacağınız eğitimle,tasarladığınız güzellikleri kendi ellerinizle şekillendirerek bu büyük ve zarifgeleneğe dâhil olduğunuzu hissedebilirsiniz.Ebru kursumuza sizleri debekliyoruz.


MİNYATÜR

Bilinen en eski örneklerine Mısır'da rastlanan ve MÖ2. yüzyılda  papirüs  üzerine yapılan  minyatürler,  geleneksel Türk sanatlarında da önemli bir yere sahiptir. İslam’ın sanat anlayışınınkendisinde vücut bulduğu önemli sanat dallarından biri olan minyatür, Selçukluve Osmanlı dönemlerinde zirve örneklerine ulaşmıştır. Kâğıt, parşömen, fildişigibi nesnelerin üzerine bir nakkaşın ustalığıyla yeteneğinizi ve tasarımlarınızıişlemek istiyorsanız sizi minyatür kursumuza bekliyoruz.


TEMEL RESİM

Resim  kabiliyetini  hobiden ustalığa  dönüştürmek  isteyen; perspektif,  oran-orantı, ışık-gölge,  modle  ve  modülasyon,kompozisyon, çizgi değeri, ton zenginliği, kadraj, portre çalışması, renkkavramı; renk etkileşimi ve uyumu gibi teknikleri öğrenerek resim sanatının temelkurallarına hâkim olmak isteyen herkesi kursumuza bekliyoruz. Deneyimli ustaöğreticimizin tecrübelerinden faydalanacağınız kursun sonunda resim sanatınıngeniş yelpazesinde siz de yerinizi alacaksınız.


KARİKATÜR

İyi bir karikatür çizebilmek için çizginin pek çoksafhadan geçmesi gerekir. Çizer, yüz anatomisi, tip yaratma, temel hareketler,portre, illüstrasyon, perspektif, kaligrafi, nükte ve espri oluşturma gibi temelbilgilere sahip olmalıdır. Karikatürle amatör olarak ilgileniyor ve bu yoldailerlemek istiyorsanız usta öğreticimizden alacağınız eğitimle profesyonelliğedoğru adım atmak için kursumuza davetlisiniz.


HÜSN-İ HAT

Kaynaklarda genellikle “cismani aletlerle meydanagetirilen ruhanî bir hendese” şeklinde tarif edilen hat sanatı, bu tarife uygunbir estetik anlayış çerçevesinde yüzyıllar boyunca gelişerek günümüzeulaşmıştır.İstanbul’umuz  17.  yüzyıldan beri  bu  sanatın merkezi  konumundadır.  “Kur’an, Mekke’de  indi,  Kahire’de okundu,  İstanbul’da  yazıldı,” denmesinin  sebebi  de bu  sanatın İstanbul’da  mükemmel bir  şekilde  icra edilmesi  ve  şehre mührünü vurmasıdır.Türk İslamSanatı’nın baş tacı olan hat sanatını öğrenerek güzel yazı sanatında ustalaşıp,eserlerinizi birer tabloya dönüştürmek mi istiyorsunuz? Kursumuza davetlisiniz.


KALİGRAFİ

Yazının görselliğini yansıtan eşsiz bir yazı sanattürü olan kaligrafi, yazı sistemleri ve yazı öğeleri kullanımı ile yapılabilen,genel kullanım amacı görsel etkileyicilik olan bir sanattır. İnsanların yüzyıllardırbirbirleriyle olan iletişimlerinde kullandıkları yazıyı bir sanat türü olarakele alan kaligrafi farklı kültürler ve gelenekler ile modern dünyaya ulaşmabaşarısını göstermiştir. En  kısa  tanımıyla ise  kaligrafi,  Latin harfleriyle,  süsleyerek yazıyazma sanatıdır. Bu sanatın yöntem ve tekniklerini rehber öğreticimizdenöğrenmek için kursumuza bekliyoruz.


RÖLYEF

İki boyutlu resim ile üç boyutlu heykel arasında birgeçiş sanatı olan rölyef kursumuzda, dilediğiniz figürü tablo haline getirmeninyöntemlerini öğreneceksiniz.Milli kültürümüzü temsil eden mimari yapıların,aslına uygun minyatürlerinin yanı sıra modern tasarımlarını da ustaca tabloya  aktarmak isteyen  kursiyerlerimizi  ustasından ders  almak üzere kursumuzabekliyoruz.


TEZHİP

Arapça “zeheb”  kökünden  türemiş olan  tezhip  “altınlamak” manasına gelir. Zaman içindeunutulmaya terk edilmiş bu zarif ve zor sanat son on yıldır yeniden hak ettiğiilgiye mazhar olmaktadır. Türk İslam  sanatlarının  en önemli  formlarından  birisi olan tezhip sanatını öğrenmek için, usta öğreticimizin vereceği tezhipderslerimize mutlaka katılmalısınız. Kültür merkezimizde yetiştirilecek onlarcamüzehhip ve müzehhibeden biri de neden siz olmayasınız?


YAĞLIBOYA

Bilinen en eski ve en köklü sanat dalı olan resimsanatına ilgi mi duyuyorsunuz? Yeteneğinizin bir  ustanın  eğitmenliğinde  şekillenmesine  ne dersiniz? Kültür merkezimizde alacağınızeğitimle resim sanatı hakkında teorik ve pratik bilgiler edinecek böylecehissettiklerinizi tuvale daha kolay aktarabileceksiniz. Profesyonel ressamlıkyolunda ilk adımı atabilmeniz için sizleri yağlıboya kursumuza bekliyoruz.


OSMANLI TÜRKÇESİ

Bu coğrafyada 600 yıl hüküm sürmüş OsmanlıMedeniyeti’nin birikimini bu güne aktarmak, geçmişle bugün arasında güçlü birbağ kurmak hiç zor değil. Osmanlı Türkçesi’ni öğrenerek, uzmanından alacağınızderslerle tarihin tozlu sayfalarında aradığınız bilgileri bulabilirsiniz.


ARAPÇA

Arapça metinleri okuyup anlama ve dilimize çevirmenin yanındaArapça konuşma ve yazma da önem arz etmektedir.Pratik Arapça kursumuz ile İslamdünyasında 250 milyon Müslümanın dili olan Arapçayı hem pratik hayat içerisindehem de akademik hayatta kullanılacak seviyede öğretmek eğitim programımızınöncelikli hedefleri arasındadır.


İNGİLİZCE

Temel seviyede verilecek eğitimlerimizdekatılımcıların İngilizceyi konuşabilme, okuyabilme ve yazabilme yetilerinin kazandırılmasıamaçlanmaktadır. Böylece öğrencilerimizin derslerindeki başarılarını da olumluetkileyecek pratik bir dil programı gerçekleştirilmiş olacaktır.

ZKS Günün Etkinlikleri

23 Ağustos 2017 Çarşamba|Tüm Etkinlikler

ŞUBAT