Kurulduğu günden bu yana ev sahipliği yaptığı kültürel etkinliklerle adından söz ettiren Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi, ocak ayında ressam İsmet Yedikardeş'in "Medeniyetler Kapısı Mardin" sergisine yer veriyor.

Ocak ayında şehrin kültür sanat gündemine yine özel bir sergiyle katkıda bulunacak olan Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezinde sanatseverler, ressam İsmet Yedikardeş'in Mardin şehrinin kültürel, tarihi ve mimari özelliklerini, sanatçının kendine has bakışıyla yansıttığı eserleri ile buluşuyor. "Medeniyetler Kapısı Mardin" ismi ile sergilenecek ve bir bölümü tuval üzerine ama daha çok sanatçının kendine has bir teknikle deri üzerine işlediği eserlerinden oluşan sergi, ekseriyetle Mardin şehrinin eski ama "eskimez" yüzünün yorumlandığı bir sanatsal üretimi ihtiva ediyor.

Serginin takdim yazısında Mardin şehrinin tarihi boyunca ev sahipliği yaptığı birbirinden farklı etnik ve dini unsurlar arasında üzerinde kurduğu barışçıl atmosfere değinen ressam İsmet Yedikardeş, sanatında ve özel olarak "Medeniyetler Kapısı Mardin" sergisinde ulaşmak istediği hedefi şu sözlerle ifade ediyor: "Birlik ve bütünlük içindeki bu barışçı anlayış, çatışmaların körüklenmek istendiği günümüzde tehdit altındadır. Bu zengin medeniyetin mirasçıları olarak, bize aktarılan değerleri korumak ve gelecek nesillere aktarmak borcumuzdur. Bu şehirde yetişmiş bir sanatçı olarak, sanatçı duyarlılığı ve sorumluluğuyla Mardin’e hizmet etmek gayesi içindeyiz. En büyük temennim bu eserler vesilesiyle Mardin’e dikkat çekmek, bu tarihi tecrübeyi insanlığa sunmak, barışa ve huzura katkıda bulunmaktır."

Küratörlüğünü M. Lütfi Şen'in üstlendiği, ressam İsmet Yedikardeş'in "Medeniyetler Kapısı Mardin" sergisi, açılışını 16 Ocak Perşembe günü saat 19.00'da gerçekleştiriyor. Sergi, 16 Şubat'a kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacaktır.


BİR YAŞAM VE KENT YORUMCUSU: İSMET YEDİKARDEŞ
Mardin kentinin yapısal ve kentsel özelliğini İsmet Yedikardeş’in resimleriyle özdeş kılan nedir?

Bu soruya verilecek en doğru yanıt, kentin birbiri içine geçen yapılarının yarattığı Mardin’e özgü mimari doku ile Yedikardeş’in tablolarındaki dekupe kompozisyon anlayışı arasındaki ilginç paralellik olacaktır. Gerçekten de Mardin’in kent yapılarında tanık olduğumuz “girift” düzen, sanatçının resimlerinde mimari ve dekor elemanlarının birbiri içine geçen ve de birbirini tamamlayan parçalarıyla örtüşmektedir. Artuklu ve Süryani mimarisi, Mardin’deki bu iç içe geçmişlik kapsamında hiçbir yadırgatıcı etki yaratmaz gene de. Bunun en önemli nedeni, Anadolu’nun başka kentlerinde bulmadığımız Mardin’e özgü kaynaştırıcı ve senteze götürücü kültür kimliğinin varlığıdır.

Nitekim Metin Sözen de “Anadolu Kentleri” kitabında ( Doku Yay. 1971) Mardin’den söz ederken, “Mardin ve eteklerinde uzayıp giden ovanın, kentin iç içe girmiş yapılarının aksine, bizi, kırmızıya çalan bitmez tükenmez bir derinliğe çekip götürdüğü”nün altını çizer haklı olarak. Bu kadar geniş bir derinlik, kentin kuşatıcı etkisiyle karşıtlık yarattığı gibi, mimari karakterin kendine özgü yapısını daha da yüceltir. Yedikardeş’in resimlerinde vurgu yaptığı şey de bundan başka bir şey değildir.
Prof. Dr. Kaya ÖZSEZGİN


KENTLER SANATÇILARA ANLAM KAZANDIRIR...
Dünün ustaları, bir tek malzemeden, taştan bir büyük dünya yaratarak, İsmet Yedikardeş’e ‘’azla çok şey yaratmanın’’ yolunu göstermişler. Yüreği kentiyle çarpan sanatçı da, aldığı mirası özümsemenin bilinciyle, nerede görürlerse görsünler herkesin ‘’bu kent Mardin, bu resim İsmet Yedikardeş’in diyeceği bir sonuca ulaşmıştır. Başka örnekleri düşündüğümüzde, sabır ve ustalık isteyen bu yolda, Mardin de Yedikardeş de, ulaştıkları düzeyden mutlu gözüküyorlar. Gördükleri ilgi bunun bir yansıması.

Bugüne kadar ürettiği resimleri değişik ortamlarda izleme olanağı bulmuş bir kişi olarak, bende bıraktığı berraklaşan nokta, sanatçının geçmişin bize sunduğu tüm birikimleri belirli bir zamanda buluşturmuş olmasıdır. Kendisinin yarattığı bu zaman, kente karar verecekler için toplu bir değerlendirmedir. Burada ‘’kentin ortak ruhu’’ söz konusudur.

Bir kent, bir sanatçı ‘’gününüzün savruk yaşamında’’ yol gösterici olabilir. Düşünmek, düş kurmak, kendini tanıyan bir birey olmak için kentler-sanatçılar yol göstericidir. Varlığımızı nelere borçlu olduğumuzu, zaman zaman bizlere onlar anımsatırlar.
Prof. Dr. Metin SÖZEN


İSMET YEDİKARDEŞ KİMDİR?
1947 Mardin doğumlu İsmet Yedikardeş, lise eğitiminin ardından İstanbul Üniversitesinde arkeoloji tahsili gördü. 1972 yılında Stuttgart Devlet Güzel Sanatlar Akademisinde Prof. Gunther'in yönettiği seramik ve heykel bölümüne giren Yedikardeş, uzun yıllar resim çalışmalarının yanı sıra heykelle de ilgilendi. Yurtdışında ve ülkemizde Mardin'i tanıtacak önemli eserlere imza atan sanatçı, 50'nin üzerinde kişisel sergi açtı. Yedikardeş, kurucusu ve üyesi olduğu çeşitli vakıflarda eğitim ve kültürel gelişim odaklı çalışmalara katıldı. Çeşitli eğitim kurumlarında toplumun kültür ve sanata olan ilgisini geliştirme amacıyla birçok seminer veren Yedikardeş, yurt içinde ve yurt dışında açtığı sergilerle Mardin'in zengin kültür ve mimari mirasını gelecek nesillere aktarmaya çalıştı. 2017 yılında Yedikardeş'e “Örnek Kıdemli Vatandaş” ödülü verildi.

İSMET YEDİKARDEŞ'İN SERGİLERİNDEN BAZILARI

1974 Konstanz Üniversitesi-Almanya /Karma
1974 Freiburg-Almanya /Karma
1975 Bundesgardenschau Manheim-Almanya /Karma
1976 Kunstakademie Stuttgart-Almanya /Karma
1979 İstanbul Resim Heykel Müzesi /Karma
1979 Kinderklinik Turlen Str Stuttgart-Almanya /Kişisel
1980 Kunstgalerei Turkei Stuttgart-Almanya /Kişisel
1981 Kunstgalerei Turkei /Kişisel
1991 Galeri Gürpınar /Karma
1992 Gürpınar Festivali /Kişisel
1993 Galeri Gürpınar/Kişisel
2003 Marev Vakfı-Mardin/Kişisel
2004 Mardin Valiliği 29 Ekim Etkinlikleri-Mardin /Karma
2004 Marev Vakfı-Mardin /Kişisel
2005 T.B.M.M. Ankara/Kişisel
2006 Uluslararası Mardin Tarih Sempozyumu-Mardin /Kişisel
2006 Mardin Erdoba /Kişisel
2006 Club Tangante/Kişisel
2007 Kadir Has Üniversitesi-İstanbul /Kişisel
2007 Dolmabahçe Sarayı Sanat Galerisi-İstanbul/Kişisel
2007 Artuklu Sempozyumu--Mardin /Kişisel
2008 Türk -Amerikan Derneği/Kişisel
2009 ABD Los Angeles /Kişisel
2009 Bakırköy Yunus Emre Kültür Merkezi-İstanbul/Kişisel
2009 Çankaya Kültür Merkezi-Ankara/Kişisel
2010 Mardin Müzesi-Mardin /Kişisel
2010 Mersin Sanayi Odası-Mersin/Kişisel
2010 Cemal Reşit Rey Konser Salonu-İstanbul/Kişisel
2012 Mardin Müzesi-Mardin /Karma
2012 Mardin Valiliği-Çalıştay Sergisi-Mardin /Karma
2013 Viyana Belediyesi Kültür Merkezi-Avusturya/Kişisel
2013 Dudullu OSB -İstanbul/Karma
2015 Baymak-Antalya/Kişisel
2015 Ortaköy Kültür Merkezi-İstanbul/Karma
2016 Beylikdüzü Kültür Merkezi-İstanbul /Kişisel
2016 Beylikdüzü Kültür Merkezi Çalıştayı/Karma
2017 Alanya Gelişim Üniversitesi Çalıştayı /Karma
2017 İstanbul-Türvak/Kişisel
2017 Alanya Gelişim Üniversitesi Çalıştayı /Karma
2018 Gelişim Üniversitesi Rektörlüğü/Karma
2018 Mardin Büyükşehir Belediyesi-Mardin /Kişisel


Medeniyetler Kapısı Mardin Zeytinburnu'nda Açılıyor

ŞUBAT