Nurcihan Velioğlu Resim Sergisi "Batik"

Açılış: 19 Mart Salı, Saat: 19.00
Sergi Süresi: 19 Mart - 9 Nisan 2019
Yer: Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi
Küratör : Mehmet Lütfi ŞenNurcihan Velioğlu'nun "Batik" ismini verdiği resim sergisi, Zeytinburnu'nun önemli kültür sanat kurumlarından biri olan Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezinde açılışını gerçekleştiriyor. Küratörlüğünü M. Lütfi Şen'in üstlendiği ve 19 Mart Salı günü saat 19.00'da açılacak olan sergide, katılımcılar aynı zamanda Nurcihan Velioğlu'nun bu sergisi için hazırlanmış olan kataloğu da edinebilecekler.GELENEKTEN GÜNCELE BATİK
Yeryüzünde hiçbir durum ya da varlık sabit ve durağan değildir. Bu anlamda kültür de sürekli bir değişim ve dönüşüm içindedir. Dolayısıyla kültürel varlıklar, tarih boyunca ortaya çıktıkları kültürel havzanın yanı sıra bir parçası oldukları toplumsal örüntünün ve etkileşim halinde oldukları birbirinden farklı medeniyetlerin bir bileşkesi olma özelliğini taşımaktadır. Bu bağlamda, resim sanatının kadim tekniklerinden biri olan batik üslubu her ne kadar ortaya çıktığı havza bakımından Uzakdoğu’ya ait bir sanat disiplini olsa da zaman içerisinde farklı birçok medeniyetin fikir dünyası içerisinde yeni bir anlam kazanarak özgün üretimler neticesinde devamlılığını sürdürmüştür. Şüphesiz bu sanat disiplinin Uzakdoğu’ya özgün bir form olarak ortaya çıkmasında batik tekniğinin uygulanması için gereken önemli teknik malzemeler olan ipek ve pamuğun bu coğrafyada yetişmesi etkili olmuştur. Kültürel havzadaki birikim sanatsal üretimin ortaya çıkmasında ve yeni tekniklerin gelişmesinde başat etkendir. Ancak zaman içerisinde bir yandan ticari güzergâhların çeşitlenmesi, diğer yandan uzun yıllar süren savaşlar milletler arası ilişkilerin kurulmasında tarihsel olarak önemli bir yer tutmaktadır. Söz konusu ilişki aynı zamanda sürekli olarak kendisini üreten bir kültürel havzanın da oluşmasına kaynaklık etmektedir.


Bu minvalde sizlerin beğenisine sunduğumuz “Batik” sergisi, mevcut birikimin coğrafyamıza dek uzanan sürekliliğinin bir parçasıdır. Ressam Nurcihan Velioğlu’nun çağdaş batik çalışmaları, bu resim üslubunun güncel dünyadaki aldığı yolu görme açısından ülkemizdeki önemli bir boşluğu doldurmaktadır. Velioğlu, aynı zamanda eğitimci profiliyle benzer geleneksel üretim yöntemlerini öğrencileri ile sürdürmektedir. Güzel sanatlardan mezun olduğu yıllarda İstanbul’da ilk batik sergisini gerçekleştiğimiz sanatçıyla yıllar sonra tekrar bir kişisel sergide buluşmak, yılların Velioğlu’nun sanatına kattığı değerleri görmek açısından oldukça önemli. Serginin hazırlık aşamasında büyük özveriyle ve disiplinle emek veren sevgili Nurcihan Velioğlu’na, yetkin kritik yazısı için Haydar Durmuş’a, serginin siz değerli ziyaretçilere ulaşmasında gerekli tüm imkânları sağlayan Zeytinburnu Belediye Başkanı Sayın Murat Aydın’a ve bu süreç içerisinde büyük katkıları olan dostlarıma şükranlarımı sunarım.

Küratör M. Lütfi ŞENVELİOĞLU'NUN BATİK DÜNYASI

Nurcihan Karadenizli bir sanatçı. Karadeniz’de, bir günde güneşi, sisi, yağmuru ardı ardına yaşarsınız. Güneşi ak bir bulut perdeler, bulutlar yağmurlaşır, gök gürültüleri insanı ürpertir. Etrafınıza tek tek damlalar düşer. Yağmur taneleri yaprakları döverken, yağmurun hızla size geldiğini duyarsınız. Az sonra yağmur diner. Havaya mis gibi bir toprak kokusu yayılır. Hava tertemiz, yapraklar cilalanmış gibi olur. Güneş tekrar kendini gösterir. Sizlere de yüzlerce renk tonunu seyretmek düşer.

Nurcihan konularını doğup büyüdüğü bu coğrafyadan alır. Onun için konu amaç değil bir araçtır. Kompozisyonlarında, peyzajlarında, fındık bahçelerinde, çay toplayan kadınlarında, balıkçılarında, martılarında yer yer minyatür etkileri görülür. Ele aldığı her nesneyi ihtiyacına göre deforme ederek ya da stilize ederek işlemiştir. Perspektif tasası, yerini düz renk lekelerine bırakmıştır. Bu hâliyle geleneksel minyatür sanatı ile gizli bir bağ kurmuştur.

Haydar DURMUŞ


"Batik" Nurcihan VELİOĞLU Resim Sergisi

ŞUBAT