“MEKTEB-İ TIBBİYE”
ÜLKER ERKE MİNYATÜRLERİ İLE TIP TARİHİ

“ORD. PROF. DR. SÜHEYL ÜNVER’E İTHAFEN....”

Açılış: 14 Mart (Perşembe), 18:30
Kapanış: 14 Nisan (Pazar)
Yer: Zeytinburnu Belediyesi Kazlıçeşme Sanat Galerisi

Zeytinburnu Belediyesi 14 Mart Tıp Bayramını Ülker Erke’nin tıp tarihini anlattığı çok özel minyatürleri ile kutluyor. Hem de Osmanlı döneminde askeri hastane olarak inşa edilen ve bugün Kazlıçeşme Kültür Merkezine dönüştürülen tarihi bir mekânda. Ayrıca sergi Ülker Erke’nin hocası, Türk Sanatının büyük üstadı Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver’in aziz hatırasına ithaf ediliyor.

Türk Sanatının mihenk taşı Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver atölyesinde yetişen Ülker Erke, minyatür sanatının kuşkusuz en önemli isimleri arasına adını yazdırmayı başarmış bir sanatçıdır. Ülker Erke, Nakkaş Osman, Levni ya da Buhari gibi döneminin etkin konularını kendi stilizasyonu ve aktarım biçimiyle yüzeylere taşıdı. Çalışmış olduğu konuları yapmış olduğu derinlikli araştırmalar sonucunda belgesel bir kurgu ile birleştirip minyatüre dönüştürdü. Bu çalışma dizilerinden başlıcaları; Karacaoğlan ve Nedim’in şiirlerinden yola çıkarak hazırlamış olduğu özgün minyatürler, Hz. Mevlana’nın dünya müzeleri ve sanat tarihinde yerli ve yabancı sanatçılar tarafından yapılmış olan portreleri ile Mevlevilik konulu minyatür ve tezhipler, Edremit yöresi araştırmaları ve folkloru, Osmanlı’dan günümüze gemiler, masal ve efsaneler, Atatürk evleri, kuşlar, Mevlevihaneler, Edremit ve zeytinin tarihçesi ve bu sergide görülebilecek olan Selçuklu ve Osmanlı dönemi hastane ve darüşşifaları gibi tarihi sağlık yapılarını ele aldığı konular, Ülker Erke’nin araştırmaları ile hayat bulmuş önemli proje başlıklarındandır. Sanatçı, bu çalışmaları hazırlarken bir minyatürcü tavrının yanı sıra, bir tarihçi ve mimar gibi konularını etüt etti ve atölyesini bir laboratuvar ortamına dönüştürerek üretimlerini devam ettirdi. Gidilebilen yerler mutlaka fotoğrafladı ve dosyalandı; kaynaklar, yayınlar, haberler araştırıldı, arşivlere girildi ve ulaşılabilen yerlerden ya da kimselerden kaynak, bilgi ve belgeler toplandı. Bazı konu başlıkları dört, beş yıl bazıları ise yirmi yıl gibi süreçler sonucunda ancak ortaya çıkartılabildi. Bu sergide yer alan çalışmaları ile Türkiye’nin tarihi sağlık kurumları ile tıp tarihine kısa bir gezinti yapacağız. Zamanlama açısından da oldukça önemli... Çünkü 14 Mart tarihini “Tıp Bayramı” olarak takvimlere kaydettiğimiz bugün, Türkiye'de modern anlamda tıp eğitiminin 14 Mart 1827 tarihinde başlamış olduğu gün. Tıp eğitimine oldukça önem veren Sultan II. Mahmud döneminde İstanbul Darülfünun ile tıp eğitimi başlamıştır. Devam eden yıllarda inşa edilen hastaneler ve hızla gelişme sağlayan tıbbiye ile günümüz modern tıbbının temelleri atılmış oldu. Ülker Erke’de 1990’lı yılların sonuna doğru ilgilenmiş olduğu bu konu başlığındaki çalışmalarını Selçuklu ve Osmanlı’daki darüşşifalardan başlatarak tıbbiyelere kadar taşıdı. Erke’nin bu konu başlığı altında toplamış olduğu çalışmaları sayesinde Türkiye’nin tıp tarihini bir film şeridi gibi izleyeceğiz.

ÜLKER ERKE KİMDİR?
Ülker, adını akrabası olan Süheyl Ünver verdi ve onyedi yaşına geldiğinde de tezhip ve minyatürü Ord. Prof. A. Süheyl Ünver (1898-1986)’den öğrendi. 1958 yılında hocasından icâzetini aldı. Türk Süsleme Seminerleri'nde hocasına uzun yıllar yardım etti. Ayrıca ressam Ali Sami Boyar ile beş yıl resim çalıştı. Ressam Ercüment Kalmık'tan desen ve anatomi öğrendi. Süheyl Ünver’in vefatının ardından Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Deontoloji Kürsüsündeki Türk Süsleme Grubunda öğretim hizmetine başladı. 1998 yılına kadar bu görevini sürdürdü.

* Karacaoğlan ve Nedim'in şiirlerinden özgün minyatürler,
*Mevlevilik konulu özgün tezhip ve minyatürler, Mevlana portreleri (araştırma ve toplama)
* Edremit yöresi folkloruyla ilgili özgün minyatürler,
* Minyatürlerde gemiler ( araştırma, toplama ve özgün)
* Masal ve efsanelerle ilgili özgün minyatürler
* Minyatürlerle Atatürk Evleri
* Masal ve efsanelerle ilgili özgün minyatürler
* Minyatürlerle Atatürk Evleri ve Atatürk'le Anıtlaşan Yapılar (grup çalışması)
* Kuşlar (araştırma, özgün)
* Mevlevîhâneler
* Selçuklu ve Osmanlı Dönemi Hastaneleri, gibi değişik konularda hazırladığı eserleri ile 17 kişisel sergi açmış, 60 dolaylarında da grup sergisine katılmıştır.

KİŞİSEL SERGİLERİ
1963 - Minyatür ve Tezhip, Beyoğlu Şehir Galerisi
1963 – Mevlevilik, Beyoğlu Şehir Galerisi
1987 – Mevlana Portreleri – İstanbul Süleymaniye Kütüphanesi
1990 – Geçmişten Günümüze Minyatürler – Vinci Galerisi (Gülbün Mesera ile birlikte)
1991 – Minyatürlerde Gemiler – Hor-Hor
1991 – Minyatürlerle Efsane Gemilerden Osmanlı Donanmasına – Galleria
1992 – Gemiler – Gölcük Donanma Komutanlığı
1992 – Gravür ve Minyatürlerle Edremit Folkloru – Edremit
1993 – Gemilerde Teknolojik Değişimler – Marmara Üniversitesi
1993 – Kitaplardan Uçan Kuşlar – Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
1994 – Gemiler – Tuzla Deniz Harp Okulu
1994 – Gemiler – Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Resim ve Sanat Galerisi
1998 – Edremit Yöresi Folkloru ve Minyatürleri – Balıkesir
2001 – Mevlevihaneler – Yıldız Sarayı Çit Kasrı
2002 – Mevlevihaneler – Konya İl Halk Kütüphanesi
2002 – Mevlevihaneler – Manisa
2013 – Mevlevihaneler – SKSM Küçükçekmece

KARMA SERGİLERİ
1960 – Gümüşsuyu Teknik Ünv. Kadınları Koruma Derneği Sanat Kulübü
1960 – Şehir Galerisi
1961 – Paris Exposition International le Club Feminen
1962 – Bursa Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu Sanat Galerisi
1963 – Emirgan Belediye Korusu, Lale Sergisi
1965 – Fatih Millet Kütüphanesi, Lale Sergisi
1965 – İstanbul Ünv. tıp Tarihi Ens. Semineri, Lale Sergisi
1967 – Kazım Taşkent Sanat Galerisi- Galatasaray
1983 – Alarko, Eski Yazılar ve Yaygılar
1985 – Hz. Mevlana’yı Anma – İstanbul
1986 – Cağaloğlu Anadolu Lisesi
1987 – Plastik Sanatlar Sergisi
1987 – A.K.M. Türk Kadınından Esintiler
1987 – Cerrahpaşa Tıp Fak. Deontoloji Ana Bilim dalı
1988 – Kazım Taşkent Sanat Galerisi – Süheyl Ünver öğrencileri
1988 – Alarko, Tarihi Türk Evleri Koruma Derneği
1988 – Alarko, Haliç Lioness Klübü
1989 – Cerrahpaşa Kütüphane Salonu
1989 – Robert Koleji 125. yılı
1990 – Yıldız Sarayı Sanat galerisi
1990 – İÜ. Rektörlüğü Kültür Merkezi
1993 – Türk Ocakları İstanbul Şubesi
1994 – Yıldız Sarayı, Musahip Ağalar Dairesi, 15. yy. Semerkant Türk Tezhipleri
1995 – İzfaş, İzmir
1995 – Şeyh Galip Günleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Müdürlüğü
1995 – Cerrahpaşa- Hüseyin Kutlu için açılan sergi- İstanbul
1995 – İstanbul’un fethinin 542. Senesi, Taksim Sanat Galerisi- İstanbul
1996 – Mekke, Medine Tasvirleri – Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi- İstanbul
1996 – IV. Tıp Tarihi kongresi, Süheyl Ünver anısına – İstanbul
1996 – Karma sergi – Frankfurt – Almanya
1996 – Minyatürlerle Atatürk Evleri- Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi – İstanbul
1997 - Minyatürlerle Atatürk Evleri – Tuzla Deniz Harp Okulu
1997 – Asırlar Boyunca Kadın - Fransız Kültür Merkezi – İstanbul
1997 – Atatürk Evleri – Anıtkabir – Ankara
1997 – Atatürk Evleri – Emlak Bankası Sanat Galerisi – Ankara
1997 – Atatürk Evleri - Balıkesir
1997 – Atatürk Evleri – Cumhuriyet Müzesi – Ankara
1997 – Atatürk Evleri – Resim Heykel Müzesi – Ankara
1997 – Atatürk Evleri - Doğuş Ünv. – İstanbul
1998 – Atatürk Evleri – Eskişehir
1998 – Atatürk Evleri – Afyon
1998 – Askeri Müze Harbiye – İstanbul
1998 – Atatürk Evleri- Atatürk Müzesi – Şişli - İstanbul
1998 – Geçmişten Günümüze Minyatür – Taksim Sanat Galerisi
1998 – Atatürk Evleri – Samsun – Havza- Amasya – Erzurum – Sivas –
Dumlupınar – İzmir- Bursa
1999 – Minyatür Sanat Galerisi, Türk Minyatür ve Tezhip sergisi
2000 – Taksim Sanat Galerisi – Beyoğlu – İstanbul
2000 – Osmanlının 700. Yılı Nedeniyle Karma Sergi – Çift Kasrı – Yıldız – İstanbul
2000 – Osmanlının 700. Yılı Nedeniyle Karma Sergi – Çırağan Sarayı – İstanbul
2000 – Eski Zaman Mevlevileri – Galata Mevlevihanesi – İstanbul
2011 - Sufi Işığı – Cennet Kültür ve Sanat Merkezi – Küçükçekmece – İstanbul
2016 – Mevlana’nın Yolu – SKSM – Küçükçekmece
2017 – Mevlana’yı Anlamak – Pendik - İstanbul


"MEKTEB-İ TIBBİYE" - ÜLKER ERKE MİNYATÜRLERİ İLE TIP TARİHİ

ŞUBAT