Oyun bazı insanların karakterlerinin yaşam koşullarına göre değişmeyebileceğini, insanın yedisinde neyse yetmişinde de o olabileceğini, mizahi bir dille anlatıyor. Aynı kültür ve çevreden yetişmiş iki arkadaşın koşullar aynı olsa bile yapıları gereği farklı kimliklere bürünebileceğinin altını çiziyor. Mutlulukla mutsuzluğun, vefa ile hayırsızlığın, dürüstlükle sahtekârlığın arasındaki ince çizgiyi izleyicilerin gözleri önüne seriyor. “Her rastlantı gerçekten tesadüf müdür?” sorusunu izleyiciye sorduran oyun, sorunun cevabını salonu dolduran
seyircileri güldürerek veriyor.

Saat: 19.00

ŞUBAT