İslâm Sanatı ve Estetiği söyleşi dizisi, İslâm sanat ve estetiğini, medeniyetin zaman ve
mekân içinde gösterdiği yayılımı dikkate alarak, kavramlar, konular ve ekoller bağlamında
değerlendirme yolunu izlemektedir.
Ayşe Taşkent'in her ay birbirinden değerli isimlerle gerçekleştirdiği İslam Sanatı ve Estetiği
programının ekim ayı konuğu Samed Karagöz.

Saat: 19.00

ŞUBAT