İslâm Sanatı ve Estetiği söyleşi dizisi, İslâm sanat ve estetiğini, medeniyetin zaman ve mekân içinde gösterdiği yayılımı dikkate alarak, kavramlar, konular ve ekoller bağlamında değerlendirme yolunu izlemektedir. Ayşe Taşkent'in her ay birbirinden değerli isimlerle gerçekleştirdiği İslam Sanatı ve Estetiği söyleşi programının mart ayı konuğu İşrâki Felsefeye Misal Âleminden Bakmak isimli kitabıyla tanıdığımız Dr. Fatma Turğay.

Saat: 19.30

ŞUBAT