Sedef İstanbul ve Enis Türk Grubu, kadim sedef sanatı alanında çalışmalar yapmak için bir araya gelmiş 15 ustadan oluşuyor. Grubun sanatsal üslûbu, uygulama teknikleri ve sanat felsefesinin kökeni, 16. yüzyılda zirveye çıkan Osmanlı sedefkârlığıdır. Amaçları, 16. yüzyıldaki zirve dönemi ve 17-18. yüzyıllardaki tekâmül dönemlerinden hareketle, günümüze mahsus ve gelecek çağlara hitap edebilecek eserler üretmektedir. Grup, geçmişten aldığı Türk Sanatları ruhunu, İslâmi hassasiyetle ve ahi geleneğinin kapsamlaştırılmış hâli olan Ehli Hiref yapısındaki sanat ve felsefi bakışla sürdürmek hedefini benimsemiştir. Yapılan eserlerle günümüzün karmaşık dünyasının yoğun koşuşturmacasını bir kenara bırakarak, insanları huzura ve sükûnete davet etmek amaçlanmaktadır. Sedef İstanbul Grubu özellikle ecdat yadigârı olarak günümüze ulaşmış sedef çalışmalarını orijinal malzemelerle ve aslına uygun teknik ve tarzda restore çalışmaları yapmaktadır. Proje sanatçıları çalışmalarını özetle geleneksel üslûba bağlı kalarak yeni formlar ve nitelikler kazandırmak ve gelecek nesillere emanet etmenin gayretiyle İstanbul’da sürdürmektedirler.

Açılış : 14 Mart Çarşamba - Saat: 19.00

ŞUBAT