Yazdıkları ve yaşadıkları ile yakın Türk tarihinde düşünce ekollerinin teşekküllerine sebep olmuş; kendilerinden sonra gelen kuşakları ve akımları etkileyerek yönlendirmiş olan isimler, yakın dönemin şahitlerinden siyaset bilimcisi Prof. Dr. Kurtuluş Kayalı’nın sunumuyla Türk düşünce serüveninin ilgililerine tanıtılıyor. “Türk Düşünce Hayatından Portreler” söyleşilerinde bu ay Prof. Dr. Kurtuluş Kayalı, henüz yeni kaybettiğimiz bir isim; 100 Soruda Sosyoloji El Kitabı, Sosyoloji ve Eğitim, Türk Bireyi Kuramına Giriş ve Kimlikler Kıskacında Ulusal Kişilik gibi alanında özgün eserler yazmış; sosyolojik gerçekleri edebiyat yapıtları üzerinden anlamayı yöntem olarak belirlemiş, Türk sosyolojisinin duayen isimlerinden Doğan Ergun’u ele alıyor.

Saat: 19.30

ŞUBAT