Yazdıkları ve yaşadıkları ile yakın Türk tarihinde düşünce ekollerinin teşekküllerine sebep olmuş; kendilerinden sonra gelen kuşakları ve akımları etkileyerek yönlendirmiş olan isimler, yakın dönemin şahitlerinden siyaset bilimcisi Prof. Dr. Kurtuluş Kayalı’nın sunumuyla Türk düşünce serüveninin ilgililerine tanıtılıyor. “Türk Düşünce Hayatından Portreler” söyleşilerinde bu ay Prof. Dr. Kurtuluş Kayalı, “İslam’ın Bugünkü Meseleleri” gibi eserleri ile yakın düşünce tarihimizde önemli izler bırakmış olan Erol Güngör’ü ele alıyor.

Saat: 19.00

ŞUBAT