Yazdıkları ve yaşadıkları ile yakın Türk tarihinde düşünce ekollerinin teşekküllerine sebep olmuş; kendilerinden sonra gelenkuşakları ve akımları etkileyerek yönlendirmiş olan isimler, yakın dönemin şahitlerinden siyaset bilimcisi Prof. Dr. Kurtuluş Kayalı’nın sunumuyla Türk düşünce serüveninin ilgililerine tanıtılıyor.
“Türk Düşünce Hayatından Portreler” söyleşilerinde bu ay Prof.Dr. Kurtuluş Kayalı, Türk düşünce yaşamının büyük emektarlarından İdris Küçükömer’i ele alıyor.

Saat: 19.30

ŞUBAT