Sosyoloji, modern toplum ve devletin doğuş ve kurumlaşma sürecini belirleyen tarihsel iklimin ürünüdür. Bu iklimde karşılaşılan sorunlar,
bu sorunların üstesinden gelmeye ilişkin kaygılar ve talepler, sosyolojinin bir bilim olarak ortaya çıkışını getirmiştir. "Modernleşme, Toplum ve Sosyoloji Üzerine Konuşmalar" başlığı altında gerçekleştirilecek seminerlerde, Prof. Dr. İsmail Coşkun hocamızın rehberliğinde, modern toplum ve sosyoloji arasındaki bağ irdelenerek; sosyolojinin ülkemizdeki serüveni Şerif Mardin'in eserleri etrafında, Türk modernleşmesi ve Türkiye'de din siyaset ilişkileri ekseninde ele alınmaktadır.

Saat:19.00

ŞUBAT