İnsanlığın tarihine eş bir destanın kahramanları… Her çağı etkileyen; bozkırlardan başladıkları yürüyüşle tarihi de peşlerin-
de sürükleyen; Asya’yı, Orta Doğu’yu, Anadolu’yu, Balkanlar’ı,sahraları, deryaları, heybelerinde taşıdıkları maya ile yurda dönüştüren bir millet…
Kandan ziyâde ruh, etten ziyâde şuur ile kâim; dünyanın merke zine Yaratıcı’nın töresini bir abide gibi koyan Türkler…
Prof. Dr. Tufan Gündüz, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezinde Türk’ü ve Türk karakterini kemâle erdiren tarihsel sürecin
kodlarını anlatıyor; yarını kurmanın yegâne imkânı olarak dünü anlamanın yollarını arıyor.

Saat: 19.00

ŞUBAT