Modern toplum bütün kurum ve uygulamalarıyla, dünya kavrayışı ve değerleriyle, siyasi ve ekonomik yönelimleriyle 19. asır sonlarında olgunluk ve kurumlaşma evresini ikmâl sürecinde hayli yol gitmiş bulunmaktaydı. 19. yüzyıl boyunca gelişimini ikmâl etmiş olan modern toplum ve uygulamaları I. Dünya Harbini müteakiben yeni bir evreye girmiş, kalıcı diyebileceğimiz karakterini kazanmıştır. Ters ütopyalar tam da bu dönemde yükselişe geçerler, modern toplum eleştirileri ile öne çıkarlar. Ters Ütopyalarda kurucu metin, anaç metin Zamyatin’in Biz’idir. Modern Toplum ve Ütopyalar seminerlerinin nisan ayı oturumunda, 20. asır boyunca ortaya çıkan ve bağımsız bir tür haline gelen Ters Ütopyalar Zamyatin’le ilişki içerisinde ve modern toplum eleştirisi bağlamında tartışmaya açılacaktır.

Saat: 19.30

ŞUBAT