Klasik Ütopyaların 19. asır düşüncesinde geri çekildiği görülür. 1789 Fransız İhtilali ve 1800’li yılların başında gerçekleşen endüstri devrimi ile birlikte Batı düşüncesinde toplumsal eleştiri, siyaset önerisi, düzen arayışı klasik ütopyaların tarihsiz, kurgusal niteliklerinden özgürleşirken, somut toplum güçlerine yaslanan somut siyaset ve düzen önerileri yükselişe geçer. 20. yüzyılın başlarında klasik ütopyalardan farklı, ancak belirli özellik ve temaları sürdüren yeni bir ütopya türünün, ters ütopyaların doğuşu gerçekleşir. Modern Toplum ve Ütopyalar seminerlerinin mart ayı oturumunda, ters ütopyalar, doğuş dinamikleri etrafında tarihsel perspektifte ele alınacaktır.

Saat: 19.30

ŞUBAT