Yeni Çağ başlangıcında ortaya çıkan ütopyaların temel özelliklerinedir? Hangi tarihi, siyasi ve toplumsal dinamiklerin neticesinde ortaya
çıkmışlardır? Prof. Dr. İsmail Coşkun hocamızın sunumuyla, Modern Toplum ve Ütopyalar başlıklı konuşmalar dizisinin kasım ayı oturumunda Ütopyalar,
Ortaçağın çözülüşü ve Yeniçağın yükselişi arasındaki tarihsel gelişmeler ekseninde ele alınacaktır.


Saat: 19.30

ŞUBAT