Osmanlı İmparatorluğu’nun siyasi varlığının ortadan kalkmasından sonra Türkiye’de ve de bütün Osmanlı hinterlandında yaşanmaya devam eden kargaşa ortadadır. Bu durum Türkiye'nin son 100-150 senelik tarihiyle, bugününü doğrudan etkilemekte, yaşanan politik-toplumsal süreçler üzerinde belirleyici olmaktadır. “Darbeler Parantezinde Eski Türkiye”, bugüne ve bu hâle gelirken hangi süreçlerden geçtik sorusunun cevabını aramakta; bu süreçte güncel olayların, tarihi irtibat noktalarıyla sentezlenerek deşifre edilmesini hedeflemektedir. Araştırmacı yazarCelal Tahir’in sunumuyla “Darbeler Parantezinde Eski Türkiye” seminerlerinde, ülkemizin yakın tarihindeki darbelerin nedenleri, yeri ve rolü açığa çıkarılarak, geniş kapsamlı bir izâha erişilmektedir.

Saat:19.00

ŞUBAT