18. yüzyıl, Osmanlı Devleti’nin toprak kaybetmeye başladığı, isyanlar ve mali sıkıntılarla devlet yönetiminde istikrarsızlıkların görüldüğü bir yüzyıldı. Bunun bir sonucu olarak, bu yüzyıl kaybedilen toprakların geri alınma gayretleri, askeri ve mali alanlarda ıslahat ve yeni düzenleme çabaları ile geçmişti. Bu yüzyılda Batı’nın üstünlüğü kabul edilmeye başlamış ve bunun sebepleri sorgulanarak Avrupa’daki yenilikler takip edilmeye çalışılmıştır. Yüzyılın ilk çeyreğindeki, sonradan Lale devri olarak isimlendirilen dönemde, bu çaba bariz
olarak görülmektedir. Nitekim, bu amaçla Avrupa’ya elçiler gönderilmiş ve bu elçiler Avrupa’nın durumu ile ilgili raporlar hazırlamıştır. İbrahim Müteferrika tarafından kurulan matbaa da, bu çabanın bir tezahürü olarak gösterilebilir. Yine bu dönemde kütüphaneler kurulmuş, Yalova’da kağıt fabrikası açılmıştır. Medreselerin ıslahı da gündeme gelmiş, ancak netice alınabilecek girişimler yapılmamıştır. Bununla birlikte tıp, fizik, astronomi ve matematik gibi ilimlere karşı bir ilginin uyandığı, bir tercüme heyetinin kurularak önemli görülen eserlerin tercüme edildiği görülmektedir. Diğer yandan mâlî sıkıntılara rağmen, bu yüzyılda imar çalışmaları devam ettirilmiş, cami, medrese, sebil, çeşme vb. birçok yapı inşa edilmiştir. Yine, bazı padişahlar bizzat hat ve musiki ile meşgul olmuş, kültür ve sanat alanındaki gayretleri desteklemişlerdir. Yüzyılın sonlarına doğru
ise, III. Selim zamanında, çok sayıda layiha hazırlanarak planlı ıslahat hareketlerine girişilmiştir. Bunlar
arasında, askeri alanda kurulan eğitim müesseseleri özellikle zikredilmelidir.
Prof. Dr. Abdullah Kızılcık Dr. Abdullah Taha İmamoğlu Adem İrmak Dr. Ahmed Abdel Meguid
Doç. Dr. Ahmet Hamdi Furat Ali Aslan Dr. Ali Demirci Doç. Dr. Ali Namlı Atilla Polat
Doç. Dr. Ayşe Zişan Furat Ayşegül Mete Prof. Dr. Fazlı Aslan Prof. Dr. Fuat Aydın Göker İnan
Hasan Umut Kaan Üçsu Dr. Kadir Ayaz Dr. Kenan Tekin Dr. Mahmut Salihoğlu Doç. Dr. Mehmet
Kalaycı Doç. Dr. Muhammet Abay Muhammet Tayyip Durceylan Munzir Şeyh Hasan Murat Sarıtaş
Dr. Musa Alak Doç. Dr. Mustakim Arıcı Prof. Dr. Mürteza Bedir Doç. Dr. Necmettin Kızılkaya
Doç. Dr. Necmettin Pehlivan Dr. Nilüfer Kalkan Yorulmaz Dr. Osman Sacid Arı Osman Safa Bursalı
Ömer Duran Dr. Seyit Ali Güşen Doç. Dr. Süleyman Berk Dr. Yavuz Yıldırım Zeynelabidin Hüseyni
Sempozyum

Saat: 09:30

ŞUBAT