Sergi Açılışı : 14.00

Mezuniyet Konseri: 14.30
Sertifika Töreni: 15.30

ŞUBAT