Ubeydullah Sezikli ve Ekibi
Tarih :3 Kasım 2014 - Pazartesi
Online Bilet

Hz. Muhammed Aleyhiselam'dan sonra Ehl-i Beyt sev- gisinin en yoğun hissedildiği yer ve zaman Kerbelâ fa- ciasıdır. Bu hissediş yüz yıllar içerisinde İslam sanatları içerisinde yerini almış ve insanlar o günkü acıyı yaşa- maya sanat yolu ile devam etmiştir. Bu bağlamda İslam coğrafyasının ortak matemi diyebileceğimiz Kerbela’yı
bu projede farklı dillerde anlatmak istedik.
online purchase abortion pill abortion pills online how to order the abortion pill online
buy cytotec for 24 week abortion website online purchase abortion pill

ŞUBAT