İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu, Anadolu’daki toplu müzik yapma biçimini İstanbul dinleyicisine belli bir yöre gözeterek değil, Türkiye sathından derlenmiş bir repertuar ile sunmayı amaçlıyor. Rumeli’den Güneydoğu’ya, Karadeniz’den Ege ve Akdeniz’e geniş bir yelpazeye sahip olan koro, bir yandan da meşk geleneğinin mütevâzı bir temsilini ortaya koymaktadır.

Saat: 20.00

ZKS Günün Etkinlikleri

18 Ağustos 2019 Pazar|Tüm Etkinlikler

ŞUBAT