Modern Folk Müzik Topluluğu, Türk kültürünün önemli bir parçası olan türküleri, bütünlük içindeki yerini koruyarak farklı icra biçimleriyle sunarken, halk müziğine yeni ve çağdaş bir bakış açısı getirmeyi amaçlamaktadır. Tüm yöreleri kapsayan repertuarına Türk Müziğinin sözlü ve sözsüz eserlerinden tasavvufi formdaki eserlerine, Klasik Batı Müziğinden dünya müziklerine kadar pek çok tarzı ekleyerek daha geniş kitlelere ulaşmayı hedeflemektedir. Orkestrada düzenlemeci ve yorumcu olarak her biri kendi alanında üstün deneyime sahip sanatçılar

Saat: 20. 00

ŞUBAT