İsmail ALTUNSARAY
Tarih :17 Aralık 2015 - Perşembe
Online Bilet

Bozlak geleneğinin yeni kuşak temsilcilerinden İsmail Altunsaray, Çekiç Ali gibi seri, Hacı Taşan gibi lirik, Neşet Usta gibi yaratıcı, Muharrem Ertaş gibi otantik!Kırşehir’in o yanık ve lirik ikliminden kopup gelirken, yöresel altyapısını akademik donanımıyla bütünleştiren, geleneğini
koruyan ve mükemmeliyetçi yaklaşımıyla yoluna devam eden İsmail Altunsaray, Anadolu Halk Kültürü mirasını kararlılıkla gelecek nesillere aktarmaya devam ediyor.

Saat: 19.30

ŞUBAT