Hasan SAĞINDIK
Tarih :22 Ocak 2015 - Perşembe
Online Bilet

Hasan Sağındık, Anadolu'yu baştan sona 8 kez dolaşmış
ve yüzlerce konser vermiştir. Besteci yönü tamamen
şiirin etkisiyle ortaya çıkmıştır. Bunda o dönemin şiirle-
rinin etkisi büyüktür. Varolan müzik türleri onu tatmin
etmediğinden, 1982 yılından sonra kendi müziğini yap-
maya karar vermiş ve müziğinin adına da "asyasentez"
demiştir.

ŞUBAT