Şehrin arka sokaklarından birinde yaşayan beş sokak köpeğinin arasına, yeni bir arkadaş daha katılır. Bu yeni arkadaş, kendine acıklı bir hikâye uydurarak ayağının sakat olduğunu söyler. Amacı çalışmadan yatarak karnını doyurmaktır. Amacına da ulaşır. Arkadaşları onun üzerine titrerler. En güzel yiyeceklerle besleyip, ona çok iyi davranırlar. Kısa bir süre sonra arkadaşlarının ilgi ve sevgisinden çok etkilenir ve yaptığından utanır. Pişman olmuştur ama durumu açıklamaya cesaret edemez. Bu sırada ayağının sakat olmadığını fark eden arkadaşları, ona iyi bir ders vermek için bir plân yaparlar.

Saat :12:00 / 14:00

ŞUBAT